Radno vrijeme :

pon-sub 08-20

Radno vrijeme se može prilagoditi prema potrebi klijenta.

Pansion se dogovara posebno.

Adresa: Kolodvorska 12, Sarajevo

Telefon: 063 573 230

E-mail: ketti.vrticzapse@gmail.com

Cjenovnik:

1 sat boravka-2,00 KM

Cijeli dan- 15,00 KM

Polumjesečni boravak- 120, 00 KM (pas dolazi 15 dana , nije bitno koji je raspored dolazaka)

Mjesečni boravak-200,00 KM

U cijenu je uključena hrana za pse Acana (ukoliko je potreban obrok)

PRAVILNIK

PRAVILNIK O PRIVREMENOM ČUVANJU PASA U IGRAONICI ZA PSE KETTI

 1. Opće odredbe
  U ovom Pravilniku definiraju se odnosi između vlasnice odnosno vlasnika psa (u daljem tekstu Vlasnik) i Ketti-Igraonice za pse, KOLODVORSKA 12, 71000 SARAJEVO (u daljem tekstu Igraonica).
  Vlasnik psa prihvaća osnovne uvjete za boravak psa u Igraonici.

Osnovni uvjeti su sljedeći:
– Važeća veterinarska knjižica
– Redovito cijepljenje psa protiv zaraznih bolesti i bjesnoće
– Stabilno zdravstveno stanje psa
– Zaštita psa od unutarnjih i vanjskih parazita
– Socijaliziranost psa

 1. Prijem psa u igraonicu
  Pri prvom dolasku u Igraonicu, Vlasnik psa prihvata i razumije Pravilnik o privremenom čuvanju psa u Igraonici za pse Ketti, pružatelja usluge.

Prilikom dovođenja psa u Igraonicu, Vlasnik psa mora popuniti sljedeće dokumente:
a. Upisni list za psa
b. Izjavu o zdravstvenom stanju psa
c. Popuniti punomoć o preuzimanju
Za boravak psa u Igraonici obavezno je potpisvanje gore navedenih obrazaca. Vlasnik može, ali i ne mora dati suglasnost za fotografiranje i video snimanje psa za vrijeme boravka u Igraonici.
Vlasnik može opunomoćiti bilo koju osobu za preuzimanje psa iz Igraonice. Punomoć se izdaje danom dolaska ispunjavanjem Punomoći za preuzimanje psa iz igraonice za pse.
Po primitku psa i pratećih dokumenata od strane Vlasnika, djelatnik Igraonice popunjava Potvrdu o prijemu psa u Igraonicu za pse. Predajom psa iz Igraonice vlasnik se potpisuje da je preuzeo psa.

 1. Boravak psa u Igraonici
  Djelatnici i suradnici Igraonice za pse obvezni su čuvati i ophoditi se prema psima na način da su zaštićeni njihovi životi, zdravlje i dobrobit u skladu s važećim zakonima, pravilnicima i deklaracijama o pravima i dobrobiti životinja s posebnom pažnjom na ugodnost boravka u Igraonici. Djelatnici i suradnici Igraonice za pse moraju poštivati zahtjeve Vlasnika pasa vezanih uz potrebe psa.

Igraonica se obvezuje na čuvanje pasa na prostorima i u prostorijama gdje pas neće doći u kontakt s drugim životinjama koje nisu gosti igraonice.
Igraonica se obvezuje na čuvanje psa unutar ograđenog prostora kako bi se onemogućilo nekontrolirano kretanje pasa.
Za vrijeme boravka u Igraonici pas će biti hranjen hranom koju dostavi vlasnik psa ili hranom koju osigura lgraonica prema prethodnom dogovoru s vlasnikom psa. Svakom psu osigurat će se dovoljna količina vode.

 1. Odlazak psa iz Igraonice
  Pri preuzimanju psa iz Igraonice, djelatnici mogu psa predati isključivo vlasniku ili opunomoćenoj osobi. Opunomoćenom osobom smatra se osoba koju je vlasnik opunomoćio pisanom punomoći u Igraonici. Osoblje Igraonice zadržava pravo uskraćivanje predaje pasa osobama koje nemaju pisanu punomoć.
  Opunomoćena osoba koja će preuzeti psa mora imati identifikacijski dokument s fotografijom. Dokument mora biti važeći na dan preuzimanja psa iz Igraonice. Igraonica ne snosi nikakvu odgovornost nakon preuzimanja psa iz Igraonice.
  Prije odlaska psa iz Igraonice vlasnik psa i djelatnik Igraonice izvršit će pregled psa.
 2. Ponovni dolazak pasa u Igraonicu
  Pri ponovnom dolasku psa u Igraonicu primjenjuje se ovaj Pravilnik.
  Djelatnik Igraonice dužan je pitati Vlasnika da li je dana suglasnost za fotografiranje i video snimanje psa.
 3. Troškovi smještaja i drugi vezani troškovi
  U slučaju izvanrednih odlazaka veterinaru Vlasnik psa obvezuje se na podmirenje svih veterinarskih troškova.
  Naplata boravka psa u Igraonici izvršit će se prema važećem cjeniku na dan dolaska psa u Igraonicu.
  Ako Vlasnik psa ne dođe po svog psa u dogovoreno vrijeme, a o promjeni termina ne obavijesti djelatnike igraonice, svaki idući dan naplaćuje se u dvostrukom iznosu.
 4. Završne odredbe
  Ako se Vlasnik psa ne odazove, odnosno ne dođe po svog psa u roku od 3 dana od dana kada je trebao preuzeti svog psa, biti će prijavljen nadležnom tijelu za napuštanje kućnog ljubimca. Ako Vlasnik u roku od 15 dana od dana kada je bio dogovoren termin za preuzimanje ne dođe po svog psa, pas postaje vlasništvo Igraonice i biti će udomljen kod drugih vlasnika prema Zakonu o zaštiti životinja u suradnji s nadležnim Skloništem za životinje.

Igraonica ne snosi nikakvu odgovornost za infektivna i parazitarna oboljenja koja su nastala prije dolaska u igraonicu, a pas je u stadiju inkubacije.
Igraonica za pse nije odgovorana za zdravstvena stanja koja nije moguće predvidjeti.
Vlasnik prihvaća sva prava i obveze koje proizlaze iz ovog Pravilnika dovođenjem psa u Igraonicu. Smještajem psa u igraonicu za pse “Ketti” vlasnik/ca je saglasan da je pročitao/la te da je upoznat/a sa svim odredbama Pravilnika o privremenom čuvanju psa u igraonici za pse.