Moj ljubimac - Ptica

“Ti žustri mali leteći muzičari, koji neumorno pevuše svoje neobične pesme kojima ih je priroda opremila, kojima samo mogu postideti ljudsku umetnost.”
Izaak Walton, engleski biograf i književnik